top of page
197510245_101127128876362_3017518921286707492_n.jpg

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Czym jest NIW-CRSO?

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja mająca na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu. Działania NIW-CRSO związane są z zarządzaniem programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzeniem i analizowaniem danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim.

Narodowy Instytut Wolności realizuje takie programy jak m.in. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Korpus Solidarności, Uniwersytety Ludowe, Fundusz Młodzieżowy i wiele innych, w tym Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych.

O działaniach Narodowego Instytutu Wolności przeczytasz więcej na https://niw.gov.pl/

330826531_609455461017734_7691342316698549264_n (1).png
bottom of page