top of page

E-book "Gałęzie Prawa Polskiego w Pigułce"

Przestawiony eBook zawiera opracowane w kompaktowy sposób generalne zagadnienia z zakresu pięciu gałęzi prawa: prawa cywilnego, regulującego stosunki pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, prawa karnego, regulującego odpowiedzialność za czyny zabronione (przestępstwa i wykroczenia), prawa administracyjnego, normującego działalność organów administracji publicznej, sądów administracyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie obywateli RP, prawa międzynarodowego, będącego zbiorem umów zawieranych między państwami oraz prawa konstytucyjnego, dotyczącego wykładni ustawy zasadniczej i całości ustrojowego funkcjonowania państwa.

330826531_609455461017734_7691342316698549264_n (1).png
bottom of page